Velkommen til Bergsala


BERGSALA-GRUPPEN

I Kungsbacka ligger konsernets moderselskap, Bergsala Holding AB, samt datterselskapene Bergsala AB, Bergsala Handic AB og Bergsala SDA AB.

Konsernet har cirka 150 ansatte, og det omsettes for litt over 2 milliarder svenske kroner i året. I tillegg til de heleide selskapene har Bergsala Holding et eksklusivt utvalg av veldig interessante selskap sammen med engasjerte deleiere som virkelig brenner for sine produkter og forretningsområder.

Virksomheten preges selvfølgelig av Nintendo, som utgjør hoveddelen av virksomheten, men utover Nintendos egne produkter arbeides det også med andre spennende produkter, varemerker og virksomheter som du kan lese mer om på denne nettsiden.

DISTRIBUSJONSSELSKAP I KONSERNET

Bergsala Holding eier fem distribusjonsselskap, som har felles logistikk- og IT-systemer.


SPILLUTVIKLERE OG UTGIVERE

Bergsala Holding eier to konserner som er aktive innen spillutvikling og publisering. Disse konsernene består av to utviklere og tre utgivere.©2019 Bergsala Group, All rights reserved